Forside |  Fotogalleri |  Kontakt

Naturgenopretning

Naturkonsulent.dk har ekspertise i naturpleje og naturgenopretning. Herunder er vist eksempler på udførte opgaver:


Naturpleje udføres for at opretholde levedygtige bestande af dyr og planter og for at bevare særlige naturområders tilstand.

Naturgenopretning kan genskabe områder, der har været inddraget til fx landbrug.

Vandhuller

Naturkonsulent.dk har 20 års erfaring i naturpleje og nyanlæggelse af vandhuller til padder.

Det kræver stor indsigt i arternes levevis at anlægge et velfungerende vandhul og oftest skal der etableres såkaldte spredningskorridorer mellem levestederne, for at sunde bestande kan bestå.

 

I dag arbejdes med sådanne projekter på Fyn og i Nordtyskland og over en årrække er der etableret over 1000 vandhuller og omlagt flere hundrede hektar landbrugsjord til naturområder. Dette arbejde har nu udviklet sig til også at omfatte projekter for sjældne planter, vandinsekter og fugle.

 

Naturkonsulent.dk tilbyder konsulentbistand ved alle typer pleje og anlæggelse af alle typer vådområder.


Genopretning af ynglepladser for kolonirugende kystfugle

I takt med bl.a. stigende rekreativ udnyttelse af kystlandskabet, er mange ynglende kystfugle blevet fåtallige. Eksempelvis var der tidligere over 50 kolonier af hættemåger på Fyn, men i dag er der blot 5 tilbage.


Kystfuglenes succes er et kompleks samspil af mange faktorer, fx forekomst af rovdyr, drift af arealerne, fødemuligheder, færdsel osv.


Naturkonsulent.dk tilbyder planlægning og udførelse af opgaver, som kan sikre ynglende kystfugle.


Andre projekter med naturpleje og naturgenopretning

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse:


Naturgenopretning Naturgenopretning Naturgenopretning Naturgenopretning